hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břetislav 2020-11-27 22:00:26 Zajímavé BP a DP: Kontrola funkčnostiNěkteré zajímavé BP a DP z matematiky a didaktiky matematiky


Břeťa Fajmon, 18.7.2019;

Tento článek uvádí odkazy na několik bakalářských prací, které jsem četl jako oponent nebo vedoucí na Pedagogické fakultě MU Brno a považuji je za přínosné pro studenty nebo vyučující některých matematických předmětů. Některá témata jsem doplnil o další odkazy na materiály z internetu:

Pokračovat ve čtení článku Některé zajímavé BP a DP z matematiky

Základní info, jak psát BP a DP na Katedře matematiky PdF MUNI Brno


Břeťa Fajmon, 27.2.2019;

Základní informace od vedení katedry:
  • Standardy BP a DP na Katedře matematiky, na kterých se vedení katedry dohodlo v roce 2019.

  • Šablona = vzor formátu práce ve Wordu, který může být použit a doplněn.

  • U prací začínajících projektem v roce 2019 platí, že tištěnou formu práce stačí odevzdat v termínu vedoucímu pouze v jednom výtisku, který vám pak vrátíme.

  • Další platné info najdete v pokynech děkana 1/2015.
Pokračovat ve čtení článku Info, jak psát BP a DP na Katedře matematiky

Didaktika matematiky pro 6.-9. ročník ZŠ -- postřehy a myšlenky


Břetislav Fajmon, 18.2.2019, občas bude doplněno

Nemám za sebou studium didaktiky matematiky a jsem učitelem spíše odborné části matematiky na pedagogické fakultě. Nicméně moje pracovní pozice (vedení bakalářských a diplomových prací) mne víceméně nutí, abych se vzdělával v oblasti didaktiky matematiky. Na této stránce budu ukládat drobnosti, které jsem získal a které by snad někomu (zejména studentům oboru "matematika pro 6.-9.ročník ZŠ") mohly pomoci.
  • Prvním didaktickým podnětem byl pro mne materiál kolegyně Evy Novákové Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan, konkrétně tedy kategorie Klokánek, tj. pro 5. třídy -- je to dobrý výchozí bod pro učitele 6.třídy. Inspirováno touto knihou:
Pokračovat ve čtení článku Didaktika matematiky pro 6.-9. ročník ZŠ -- postřehy a myšlenky

Přehled učebnic pro 6.-9. ročník ZŠ -- Nová škola: matematika


Břetislav Fajmon + studenti 1 . a 2. ročníku Pedagogické fakulty, obor Matematika pro ZŠ, 2. stupeň, 13.2.2019

Následující přehled shromažďuje základní informace (o obsahu učiva) u nové série učebnic pro ZŠ, 6.-9. ročník, a první čtyři ročníky osmiletého gymnázia. Jedná se o sérii šestnácti učebnic, u které se předpokládá tempo čtyři učebnic za rok u nižších gymnázií, nebo vybrané učebnice u základních škol. Návaznost jednotlivých učebnic je schematicky znázorněna zde na obrázku (je možné, že některé dílčí návaznosti ještě dojdou změny, protože v průběhu vydávání dílů pro 9. ročník došlo k nějakým změnám doporučeného pořadí jejich výuky; jasno bude ke konci roku 2019). Dosud vyšlo třináct dílů této série, ale pro školní rok 2019-2020 se předpokládá, že budou k dispozici už i tři poslední díly série.

Pokračovat ve čtení článku Přehled učebnic pro 6.-9. ročník ZŠ -- Nová škola: matematika

Pokyny k bakalářským prácem z matematiky
(na Pdf MU Brno) – doporučení a rady


Břeťa Fajmon, 28.5.2018;

Kromě několika pokynů ke psaní BP, které se časem budou zestručňovat a které byly napsány při hodnocení mých prvních bakalářských prací (jako vedoucí nebo oponent), bych rád okomentoval několik hotových prací (učil jsem se spíše metodou pokus omyl, protože letos jsem vedl bakalářské práce prvním rokem) – k mému stručnému komentáři si můžete přečíst ještě posudky vedoucího a oponenta v příslušných odkazech. Snad Vám uvedený komentář pomůže při psaní Vaší vlastní BP na Katedře matematiky PdF MU.

Pokračovat ve čtení článku Pokyny k bakalářským pracem z matematiky

Matematika a fyzika – jako jeden předmět


Břeťa Fajmon, 20.3.2018;

Následující text je vytvářen v roce 2018 na Pedagogické fakultě MU v Brně a snaží se vyučovat matematiku a fyziku na SŠ v rámci jednoho předmětu, shromažďuje diskusi a příspěvky na toto téma. Vložený rukopis (bude doufám časem zhruba přepsán do elektronické formy) se opírá o středoškolské učebnice matematiky a fyziky z vydavatelství Prometheus, a o vysokoškolskou učebnici Fyzika ve vydavatelství VUTIUM a Prometheus.

Pokračovat ve čtení článku Matematika a fyzika – jako jeden předmět

Stránka o matematice – intro


Břeťa Fajmon, 20.5.2017;

Protože jsem se pracovně vrátil zase na vysokou školu, rád bych oddělil materiály a myšlenky k matematice a výuce matematiky od své osobní stránky o Bibli -- proto tato oddělená subdoména. Zde bych rád jen odkázal na tři články z mé osobní stránky, které mají spojitost s matematikou:

Pokračovat ve čtení článku Stránka o matematice – intro