hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:
Pokyny k bakalářským prácem z matematiky
(na Pdf MU Brno) – doporučení a rady


Břeťa Fajmon, 28.5.2018;

Kromě několika pokynů ke psaní BP, které se časem budou zestručňovat a které byly napsány při hodnocení mých prvních bakalářských prací (jako vedoucí nebo oponent), bych rád okomentoval několik hotových prací (učil jsem se spíše metodou pokus omyl, protože letos jsem vedl bakalářské práce prvním rokem) – k mému stručnému komentáři si můžete přečíst ještě posudky vedoucího a oponenta v příslušných odkazech. Snad Vám uvedený komentář pomůže při psaní Vaší vlastní BP na Katedře matematiky PdF MU.

Pokračovat ve čtení článku Pokyny k bakalářským pracem z matematiky

Matematika a fyzika – jako jeden předmět


Břeťa Fajmon, 20.3.2018;

Následující text je vytvářen v roce 2018 na Pedagogické fakultě MU v Brně a snaží se vyučovat matematiku a fyziku na SŠ v rámci jednoho předmětu, shromažďuje diskusi a příspěvky na toto téma. Vložený rukopis (bude doufám časem zhruba přepsán do elektronické formy) se opírá o středoškolské učebnice matematiky a fyziky z vydavatelství Prometheus, a o vysokoškolskou učebnici Fyzika ve vydavatelství VUTIUM a Prometheus.

Pokračovat ve čtení článku Matematika a fyzika – jako jeden předmět

Stránka o matematice – intro


Břeťa Fajmon, 20.5.2017;

Protože jsem se pracovně vrátil zase na vysokou školu, rád bych oddělil materiály a myšlenky k matematice a výuce matematiky od své osobní stránky o Bibli -- proto tato oddělená subdoména. Zde bych rád jen odkázal na tři články z mé osobní stránky, které mají spojitost s matematikou:

Pokračovat ve čtení článku Stránka o matematice – intro