hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břetislav 2020-11-27 22:00:26 Zajímavé BP a DP: Kontrola funkčnostiNěkteré zajímavé BP a DP z matematiky a didaktiky matematiky


Břeťa Fajmon, 18.7.2019;

Tento článek uvádí odkazy na několik bakalářských prací, které jsem četl jako oponent nebo vedoucí na Pedagogické fakultě MU Brno a považuji je za přínosné pro studenty nebo vyučující některých matematických předmětů. Některá témata jsem doplnil o další odkazy na materiály z internetu:

Práce a odkazy z algebry:

 • Patricia Plesníková (2019-BP): Booleova algebra a její modely ... Booleovy algebry a jejich využití při zjednodušení množinových výrazů a tvorbě elektrických obvodů. Důležitá BP, která seznamuje s tématem, na které už ani na VŠ není čas. Dobré pro studenty i vyučující, kteří se přece jen s aplikacemi Booleovy algebry chtějí seznámit.

 • Tereza Komprsová (2018-BP): Řešení některých algebraických rovnic ... práce seznamující se základy hledání kořenů polynomu, a poté speciálně řešení binomických rovnic (v komplexním oboru) a reciprokých rovnic (v reálném oboru). (na reciproké rovnice ve výuce matematiky na Pdf už není čas, ale v této práci jsou výborně zpracovány)

 • Iveta Trombiková (2019-BP): Numerické metody pro řešení polynomických rovnic ... práce stručně opakuje možnosti hledání kořenů polynomu algebraickými metodami, a pak se zabývá numerickými metodami (metoda bisekce = půlení intervalu, metoda prosté iterace a metoda Newtonova pro reálné i komplexní kořeny) v případech, kdy algebraické metody selhávají.

 • Práce a odkazy z matematické analýzy a analytické geometrie:

 • Veronika Čermáková (2018-BP): Protipříklady v teorii nekonečných číselných řad ... dobré doplnění základního uvedení do teorie číselných řad, doplněné řadou příkladů. Doporučuji každému, kdo studuje či vyučuje číselné nekonečné řady.

 • Práce ze souhry matematiky a fyziky:

 • Lucie Šerá (2021-BP): Derivace a určitý integrál funkce jedné proměnné ... ukázka použití matematického aparátu při popisu přímočarého pohybu hmotného bodu ve fyzice.

 • Práce a odkazy z pravděpodobnosti a statistiky:

 • Filip Danielka (2019-BP): Pravděpodobnost a statistika v jazyku R ... uvádí do některých základních příkazů pravděpodobnostních výpočtů a statistického zpracování dat.

 • M.Kalina, T.Bacigál, A.Schiessová (2010, dokonce oficiální manuál na stránce jazyka R) Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Veřejně přístupná část učebnice, která obsahuje příklady řešené v jazyku R.

 • Vojtěch Spiwok (2015, VŠCHT Praha): Statistická analýza dat v R ... materiál pro cvičení ze statistiky v jazyku R.

 • Práce a odkazy z didaktiky matematiky:

 • Květoslava Zuna Dvořáková (2020-BP): Matematika v udržitelnosti a recyklaci ... skutečně mezipředmětová práce, kromě matematických témat ZŠ jsou zde náměty na diskuse a příklady na témata: plast, móda, recyklace, voda, ovduší a doprava.

 • Veronika Čermáková (2020-BP): Experimentální metoda v úlohách 2.stupně ZŠ ... vysvětlení metody na konkrétních úlohách, náměty příkladů, metodické pokyny pro vyučujícího.

 • Tereza Komprsová (2020-DP): Způsoby řešení vybraných slovních úloh rovnicového charakteru na 2.stupni ZŠ ... práce prezentující několik metod řešení úloh o pohybu, o společné práci, o směsích a roztocích, s důrazem na grafickou podporu řešení.

 • Iveta Trombiková (2021-DP): Rozvoj logického myšlení u žáků na 2.stupni ZŠ ... pojednání o logických úlohách na ZŠ v širším slova smyslu: logika je umění najít správnou cestu k vyřešení úlohy. Úvahy o složitosti žákovských úloh; klasifikace velké řady netradičních úloh, které řeší žáci na ZŠ, ale stále se jedná o úlohy matematické. • Diskuse:


  Břetislav, přidáno 27.11.2020, 22:00:26

  Kontrola funkčnosti diskuse po přechodu na nový hosting. Spolupráce na BP a DP je radostná věc, pokud je tedy práce úspěšně obhájena.  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: