hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břetislav 2020-11-27 22:00:26 Zajímavé BP a DP: Kontrola funkčnostiZákladní info, jak psát BP a DP na Katedře matematiky PdF MUNI Brno


Břeťa Fajmon, 27.2.2019;

Základní informace od vedení katedry:
 • Standardy BP a DP na Katedře matematiky, na kterých se vedení katedry dohodlo v roce 2019.

 • Šablona = vzor formátu práce ve Wordu, který může být použit a doplněn.

 • U prací začínajících projektem v roce 2019 platí, že tištěnou formu práce stačí odevzdat v termínu vedoucímu pouze v jednom výtisku, který vám pak vrátíme.

 • Další platné info najdete v pokynech děkana 1/2015.
Několik rad:
 • Pokud od některých kolegů nenajdete v IS vypsaná témata BP, DP, tak se jich přímo zeptejte. Je potřeba, aby byly přijato trojí: vedoucí, student i téma.

 • V úvodu práce napište minimálně dvě věci: své osobní důvody pro výběr tématu, a pak stručně nastiňte, co je obsahem práce: ať už se cíle práce měnily v průběhu jejího psaní jakkoli, v úvodu práce by mělo být napsáno, jaký účel sleduje každá kapitola (tj. jaký cíl se v práci nakonec ustálit, či jaké cíle si student stanovil, co prací chce dosáhnout). Například: kapitoly 1-3 se věnují analytické geometrii na středoškolské úrovni (a jsou tedy srozumitelně napsány i pro středoškoláka), kapitoly 4-5 se týkají vysokoškolského zpracování uvedených témat; kapitola 6 se týká jedné pokročilé aplikace pojmů z kapitol 4-5. ... Toto vyjasnění pomůže každému čtenáři: naznačí, co v dané kapitole může-má čekat.

 • Knihy do seznamu literatury doplňujte průběžně už od začátku. Například chcete použít příklad hledání minimální kostry 240 knihy Hamdy A. Taha: Operations Research -- An Introduction, 8th Edition, Pearson 2007. Proto do seznamu literatury na konec textu dodejte heslo podle autorů seřazených v abecedě:
  • [Taha, 2007] Taha, H.A.: Operations Research -- An Introduction.
  A v textu na straně 25 své práce se odkážete: [Taha, 2007, str. 240] uvádí následující příklad hledání minimální kostry: atd. Zkrátka, odkaz v textu je heslovitý, a odkazuje se na plnou citaci zdroje na posledních dvou stranách Vaší BP-DP.

 • Při psaní většiny definic se nemusíte odkazovat, ze které učebnice matematické definice berete, pokud pojmy jsou standardními matematickými pojmy. Stačí třeba říci: většina pojmů a výsledků této kapitoly používá formulace blízké těm [Halliday, Resnick, Walker, 2013, str. 457-496], a dál už detaily citování definic a vět nerozvádějte (jen na konci textu uveďte plný zdroj). Kdykoli se chcete odkázat na nějaký zdroj, uveďte tuto zkrácenou formu, a na konci textu plnou formu zdroje. Tím máte ušetřenou práci, že byste si v závěru práce museli vzpomínat, co jste kde našli před několik týdny či měsíci.

 • Naopak měli byste sjednotit značení těchto pojmů. Pokud jeden autor označuje vektor pomocí vé se šipkou a druhý tučným vé bez šipky, není Vaším cílem ctít při citování či blízkém citování jejich značení -- z Vašeho textu by se totiž stal paskvil. Značení všech pojmů musí být v celé BP-DP jednotné, aby se čtenář v celé BP-DP setkal s jednotným značením daného pojmu.

 • Konkrétní ukázky odevzdaných BP najdete zde.


Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: