hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:
Základní info, jak psát BP a DP na Katedře matematiky PdF MUNI Brno


Břeťa Fajmon, 27.2.2019;

Základní informace od vedení katedry:
  • Standardy BP a DP na Katedře matematiky, na kterých se vedení katedry dohodlo v roce 2019.

  • Šablona = vzor formátu práce ve Wordu, který může být použit a doplněn.

  • U prací začínajících projektem v roce 2019 platí, že tištěnou formu práce stačí odevzdat v termínu vedoucímu pouze v jednom výtisku, který vám pak vrátíme.

  • Další platné info najdete v pokynech děkana 1/2015.
Některé časté otázky studentů:
  • V tom, co není zmíněno výše, panuje jistá benevolence, tj. např. není tolik důležité, jestli student napsal práci na podkladě deseti zdrojů nebo dvaceti zdrojů.

  • Několik postřehů po mé jednoleté zkušenosti s obhajobou prací (zejména BP) si můžete přečíst zde (2018), zejména tedy v radách pro psaní. Berte tyto věci s rezervou, ale mohou být pomocí. U mne osobně stále platí, že zápočet student dostane až za provedenou práci: BP-projekt za smlyslupných 15 stran (DP-projekt cca 20), BP za dalších smysluplných 15 stran (DP cca 20), BP-dokončení za dalších smysluplných 15 stran (u DP cca 20).

  • Téma práce je nejlépe domluvit osobně s vyučujícím, než hledat v IS volné práce, protože vyučující v průběhu zkouškového období domlouvají často se studenty témata ústně dříve, než je vloží do IS (aktuální možnosti zjistíte přímo rozhovorem nebo emailem u vyučujícího).


Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: