hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:
Matematika a fyzika – jako jeden předmět


Břeťa Fajmon, 20.6.2018;

  • Myslíte si, že lze matematiku a fyziku učit jako jeden předmět (především na úrovni gymnázia s plnou (= nadstandardní, včetně diferenciálního počtu a analytické geometrie v prostoru) výukou matematiky, protože tam je na takový projekt nejvíce připravenosti a prostoru)? Článek Fyzikální motivace pro výuku matematiky, přednesený na konferenci Trendy ve vzdělávání 2018, se touto otázkou zabývá. Připojte prosím svůj ohlas na článek zde nebo na emailu fajmon@ped.muni.cz.

  • Uvedený projekt vyžaduje vytvoření osnovy rozsahu 6-6-6-6 na gymnáziu, tj. osnovu cca 750 hodin, která spojuje matematiku a fyziku ve vzájemné provázanosti (nebo osnovy kratší, pokud by průchod učivem fyziky doplněný o matematické partie zabral například jen tři roky. Tato osnova zatím není hotova, pouze prvních 180 hodin, znichž je nicméně patrný charakter obsahu a cyklického vracení k některým partiím matematiky při jejich dalším či hlubším užití. Připojte prosím svůj ohlas na charakter osnovy zde nebo na emailu fajmon@ped.muni.cz.
[update červenec 2018: výsledky ankety ohledně možné výuky matematiky a fyziky jako jednoho předmětu na gymnáziu (s rozšířenou výukou matematiky) najdete zde ... nutno dodat, že některé reakce pocházejí z gymnázií bez rožšířené výuky matematiky, a proto jsou patřičně ostré; zajímaly mne spíše pohledy kolegů, kteří (nebo jejich ředitelé) si uvědomují důležitost matematiky, a proto ji vyučují v rozšířeném rozsahu]

Následující text je vytvářen v roce 2018 na Pedagogické fakultě MU v Brně a snaží se vyučovat matematiku a fyziku na SŠ v rámci jednoho předmětu (MA0034 ... Fyzikální motivace pro výuku matematiky 01, MA0035 ... Fyzikální motivace pro výuku matematiky 02), shromažďuje diskusi a příspěvky na toto téma. Vložený rukopis (bude doufám časem zhruba přepsán do elektronické formy) se opírá o středoškolské učebnice matematiky a fyziky z vydavatelství Prometheus, a o vysokoškolskou učebnici Fyzika ve vydavatelství VUTIUM a Prometheus.
  1. Přímočarý pohyb.
  2. Vektory.
  3. Pohyb v rovině a prostoru (a vypadnutá strana 79).
  4. Síla a pohyb.
  5. Kinetická energie.
  6. Potenciální energie.
  7. atd., kostru obou předmětů vytvářejí různé oblasti fyziky.


Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: