hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břetislav 2020-11-27 22:00:26 Zajímavé BP a DP: Kontrola funkčnostiNěkteré zajímavé BP a DP z matematiky a didaktiky matematiky


Břeťa Fajmon, 18.7.2019;

Tento článek uvádí odkazy na několik bakalářských prací, které jsem četl jako oponent nebo vedoucí na Pedagogické fakultě MU Brno a považuji je za přínosné pro studenty nebo vyučující některých matematických předmětů. Některá témata jsem doplnil o další odkazy na materiály z internetu:

Pokračovat ve čtení článku Některé zajímavé BP a DP z matematiky

Ukázka několika BP na KM PedF MUNI Brno


Břeťa Fajmon, 28.5.2018;

Kromě Základního info ke psaní BP-DP na Katedřed matematiky Pedf Muni bych rád okomentoval několik odevzdaných prací:

Pokračovat ve čtení článku Ukázka několika BP na KM PedF MUNI Brno

Matematika a fyzika – jako jeden předmět


Břeťa Fajmon, 20.3.2018;

Následující text je vytvářen v roce 2018 na Pedagogické fakultě MU v Brně a snaží se vyučovat matematiku a fyziku na SŠ v rámci jednoho předmětu, shromažďuje diskusi a příspěvky na toto téma. Vložený rukopis (bude doufám časem zhruba přepsán do elektronické formy) se opírá o středoškolské učebnice matematiky a fyziky z vydavatelství Prometheus, a o vysokoškolskou učebnici Fyzika ve vydavatelství VUTIUM a Prometheus.

Pokračovat ve čtení článku Matematika a fyzika – jako jeden předmět

Stránka o matematice – intro


Břeťa Fajmon, 20.5.2017;

Protože jsem se pracovně vrátil zase na vysokou školu, rád bych oddělil materiály a myšlenky k matematice a výuce matematiky od své osobní stránky o Bibli -- proto tato oddělená subdoména. Zde bych rád jen odkázal na tři články z mé osobní stránky, které mají spojitost s matematikou:

Pokračovat ve čtení článku Stránka o matematice – intro