hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břetislav 2020-11-27 22:00:26 Zajímavé BP a DP: Kontrola funkčnostiNěkteré zajímavé BP a DP z matematiky a didaktiky matematiky


Břeťa Fajmon, 18.7.2019;

Tento článek uvádí odkazy na několik bakalářských prací, které jsem četl jako oponent nebo vedoucí na Pedagogické fakultě MU Brno a považuji je za přínosné pro studenty nebo vyučující některých matematických předmětů. Některá témata jsem doplnil o další odkazy na materiály z internetu:

Pokračovat ve čtení článku Některé zajímavé BP a DP z matematiky

Základní info, jak psát BP a DP na Katedře matematiky PdF MUNI Brno


Břeťa Fajmon, 27.2.2019;

Základní informace od vedení katedry:
  • Standardy BP a DP na Katedře matematiky, na kterých se vedení katedry dohodlo v roce 2019.

  • Šablona = vzor formátu práce ve Wordu, který může být použit a doplněn.

  • U prací začínajících projektem v roce 2019 platí, že tištěnou formu práce stačí odevzdat v termínu vedoucímu pouze v jednom výtisku, který vám pak vrátíme.

  • Další platné info najdete v pokynech děkana 1/2015.
Pokračovat ve čtení článku Info, jak psát BP a DP na Katedře matematiky

Didaktika matematiky pro 6.-9. ročník ZŠ -- postřehy a myšlenky


Břetislav Fajmon, 18.2.2019, občas bude doplněno

Nemám za sebou studium didaktiky matematiky a jsem učitelem spíše odborné části matematiky na pedagogické fakultě. Nicméně moje pracovní pozice (vedení bakalářských a diplomových prací) mne víceméně nutí, abych se vzdělával v oblasti didaktiky matematiky. Na této stránce budu ukládat drobnosti, které jsem získal a které by snad někomu (zejména studentům oboru "matematika pro 6.-9.ročník ZŠ") mohly pomoci.
  • Prvním didaktickým podnětem byl pro mne materiál kolegyně Evy Novákové Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan, konkrétně tedy kategorie Klokánek, tj. pro 5. třídy -- je to dobrý výchozí bod pro učitele 6.třídy. Inspirováno touto knihou:
Pokračovat ve čtení článku Didaktika matematiky pro 6.-9. ročník ZŠ -- postřehy a myšlenky

Přehled učebnic pro 6.-9. ročník ZŠ -- Nová škola: matematika


Břetislav Fajmon + studenti 1 . a 2. ročníku Pedagogické fakulty, obor Matematika pro ZŠ, 2. stupeň, 13.2.2019

Následující přehled shromažďuje základní informace (o obsahu učiva) u nové série učebnic pro ZŠ, 6.-9. ročník, a první čtyři ročníky osmiletého gymnázia. Jedná se o sérii šestnácti učebnic, u které se předpokládá tempo čtyři učebnic za rok u nižších gymnázií, nebo vybrané učebnice u základních škol. Návaznost jednotlivých učebnic je schematicky znázorněna zde na obrázku (je možné, že některé dílčí návaznosti ještě dojdou změny, protože v průběhu vydávání dílů pro 9. ročník došlo k nějakým změnám doporučeného pořadí jejich výuky; jasno bude ke konci roku 2019). Dosud vyšlo třináct dílů této série, ale pro školní rok 2019-2020 se předpokládá, že budou k dispozici už i tři poslední díly série.

Pokračovat ve čtení článku Přehled učebnic pro 6.-9. ročník ZŠ -- Nová škola: matematika

Ukázka několika BP na KM PedF MUNI Brno


Břeťa Fajmon, 28.5.2018;

Kromě Základního info ke psaní BP-DP na Katedřed matematiky Pedf Muni bych rád okomentoval několik odevzdaných prací:

Pokračovat ve čtení článku Ukázka několika BP na KM PedF MUNI Brno

Matematika a fyzika – jako jeden předmět


Břeťa Fajmon, 20.3.2018;

Následující text je vytvářen v roce 2018 na Pedagogické fakultě MU v Brně a snaží se vyučovat matematiku a fyziku na SŠ v rámci jednoho předmětu, shromažďuje diskusi a příspěvky na toto téma. Vložený rukopis (bude doufám časem zhruba přepsán do elektronické formy) se opírá o středoškolské učebnice matematiky a fyziky z vydavatelství Prometheus, a o vysokoškolskou učebnici Fyzika ve vydavatelství VUTIUM a Prometheus.

Pokračovat ve čtení článku Matematika a fyzika – jako jeden předmět

Stránka o matematice – intro


Břeťa Fajmon, 20.5.2017;

Protože jsem se pracovně vrátil zase na vysokou školu, rád bych oddělil materiály a myšlenky k matematice a výuce matematiky od své osobní stránky o Bibli -- proto tato oddělená subdoména. Zde bych rád jen odkázal na tři články z mé osobní stránky, které mají spojitost s matematikou:

Pokračovat ve čtení článku Stránka o matematice – intro