hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:
Teorie pravděpodobnosti -- slajdy


Břetislav Fajmon, 30.7.2019

V nové vzniklém předmětu bakalářského studia byly v roce 2018-19 použity následující slajdy pro přednášku i cvičení. Odkazují se na další materiály, z nichž některé existují i online. Součástí slajdů je i úvod do některých výpočtů v prostředí R, které lze zdarma nainstalovat (language R) a použít český manuál.
 1. cvičení 01: popisná statistika, různé druhy výpočtu průměru,
  přednáška 01: popisná statistika, statistická a axiomatická definice psti.

 2. cvičení 02: popisná statistika,
  přednáška 02: klasická a geometrická pst.

 3. cvičení 03: klasická a geometrická pst,
  přednáška 03: věta o součtu pstí, věta o součinu pstí.

 4. cvičení 04: věta o součtu pravděpodobností, různé příklady, podmíněná pst,
  přednáška 04: věta o úplné psti, Bayesův vzorec.

 5. cvičení 05: nezávislost náhodných jevů, věta o úplné psti, Bayesův vzorec,
  přednáška 05: diskrétní náhodná veličina.

 6. cvičení 06: diskrétní náhodná veličina,
  přednáška 06: spojitá náhodná veličina.

 7. cvičení 07: spojitá náhodná veličina,
  přednáška 07: některá význačná diskrétní i spojitá rozdělení pravděpodobnosti.

 8. přednáška 08: normální rozdělení psti.

 9. přednáška 09: znaménkový a binomický test.

 10. přednáška 10: test střední hodnoty průměru při známém rozptylu.

 11. přednáška 11: t-test, interval spolehlivosti pro střední hodnotu průměru.


Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: